Pomocný přímý mat
Lubomír URSTA
Návštěvník č.


Praktičtí šachisté jsou často zvyklí řešit vícetahové úlohy typu 1.Sxh7 Kxh7 2.Sxg7 Kxg7 3.Vg8 Kxg8 4.Dg6#. Když takový řešitel začátečník poprvé vidí klasickou  vícetahovou úlohu, vůbec nechápe, o co jde. Pokud to rovnou nevzdá, provede několik prvních půltahů tak, jak mu to připadá nejlepší, a hledá řešení kratší přímé úlohy (popisuji pocity jednoho řešitele ze soutěže v Pardubicích 2003).

Takový postup řešení v sobě tedy obsahuje nejprve část pomocnou ("provede několik prvních půltahů tak, jak mu to připadá nejlepší") a potom část přímou ("hledá řešení kratší přímé úlohy").

A tak se zrodila idea pomocných přímých úloh: v první části úlohy si bílý i černý pomáhá,  aby dosáhli pozice, kdy už černý nemůže zabránit n-tahovému matu. Je zde přímá analogie se standardním pomocným matem - tam si vlastně také černý a bílý v první části pomáhají,aby potom černý nemohl "zabránit jednotahovému matu" (v posledním půltahu bílého).
Také je tu analogie s existujícím typem úlohy: pomocným samomatem. Tam si bílý a černý pomáhá, aby v posledním tahu vznikl jednotahový samomat (i když není vlastně důvod, proč by i tady nemohl být samomat vícetahový).

Definice pomocné přímé úlohy je následující: v pomocném přímém matu Px-y# začíná černý,  a x-tahů (minus jeden půltah) bílémupomáhá dosáhnout pozice, kdy (je tedy bílý na tahu a)  černý nemůže zabránit standardnímu y-tahovému matu.
Zároveň počáteční pozice nesmí být řešitelná jako standardní pomocný mat o menším počtu půltahů (než má pomocný přímý mat).

Více (snad) objasní příklady:

v P2-2# (3.1.1.2#) začne černý, a po dalším tahu bílého a černého má být na šachovnici  klasická dvojtažka. Zároveň počáteční pozice nesmí být řešitelná jako standardní P2#. 3.1.1.2# značí, že v pomocné části jsou tři cesty, jak k nějaké dvojtažce dojít.
V pomocné části během prvních tří půltahů je tedy třeba "uklidit" černé  figurky a nastavit bílé tak, aby pak černé neměly možnost dělat bílým potíže v záverečné dvojtažce.

V P3-2# (2.1.1.1.1.2#) je to podobné, jen pomocná část je o dva půltahy delší a řešení jsou pouze dvě. Počáteční pozice nesmí být řešitelná jako standardní P3#.
 
 
 
 

Lubomír URSTA Lubomír URSTA
originál originál
P2-2# (3.1.1.2#) (2+8)
C+
P2-3# (2.1.1.1.1.2#) (2+7)
C+

 
1.Vb5 Kxf4 2.Vc5 Kxf3 
1.Sc1 Kg4 2.Sb2 Kxf3 
1.Jd4 Kxf4 2.Jb5 Kg3 
 
1.Sf5 d5 2.Sh7 d6 3.g6 dxc7 
1.Sf4 dxc5 2.Sh6 c6 3.g5 cxd7
 

Jak je vidět z předcházejících úloh, obsah pomocných části je nevalný, a obsah přímých částí úloh je nulový. Nicméně věřím, že skuteční skladatelé budou schopni zkonstruovat pomocnou přímou úlohu tak, aby se dala nazvat úlohou.
 
Proto tímto vypisuji skladatelskou soutěž na téma pomocná přímá úloha. Jde o maty, paty, případně i jiné výzvy libovolné délky (např. pomocný samomat, kdy je samomatová část delší než 1 tah). Všechny exofigury i exopodmínky, případně i drobné změny v definici
pomocné přímé úlohy jsou povoleny. Úlohy prosím zasílejte na  adresu:  Lubomír URSTA, Drimlova 2513, 155 00, Praha 5, Česká republika, nebo e-mailem na adresu lubos.ursta@oracle.com. Rozhodčím soutěže je Michal Dragoun, uzávěrka je  30.11.2004. Vítězům jistě udělají radost drobné ceny. Detaily o soutěži můžete najít i na  http://www.ursta.com/chess/problems/hdm/intro.htm nebo jednoduše www.ursta.com

Ještě jedna důležitá připomínka. Nevím o programu, který by byl schopen testovat korektnost pomocných přímých úloh. Proto posílejte úlohy nezkontrolované. Pokud  nekorektnost objevíme, úlohu Vám s vysvětlením zašleme k opravě. Pokud máte  možnost korektnost nějak testovat, budeme vděčni za každou informaci.

Na závěr musím pro zpestření uvést (s laskavým svolením autora) i klasickou analogii ze života. Mnozí z Vás jistě vědí, jak Mirek Henrych popisuje, o co v jednotlivých typech úloh jde:
- přímá úloha je jako hra s přítelem. Oba se snažíme vyhrát.
- pomocný mat je jako hra s dítětem. Pomáháme dítěti vyhrát.
- samomat je jako hra s manželkou. Donutíme ji vyhrát, aby na nás musela být hodná, i když nechce.
Potud Mirek Henrych. A já dodávám:
- pomocný přímý mat je jako výchova dítěte. Nejprve rozmazlujeme, a když si uvědomíme, že dítě je rozmazlené příliš, bývá už na výchovu pozdě.

Výsledek soutěže
 Přidat vzkaz nebo úlohu
Zpět na domovskou stránku Lubomíra URSTY

Poslední změna: 17.11.2005