Martina KOHOUTOVÁ

Vedení účetnictví a daňové evidence - spolehlivé služby a příznivé ceny

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

- vedení účetnictví a daňové evidence
- zpracování mzdové a personální agendy
- zpracování ročních výkazů
- zastupování na úřadech

- účetní konzultace
- zajištění konzultací s auditorem, daňovým poradcem

- vedení skladového hospodářství
- vedení střediskového a zakázkového účetnictví
- rekonstrukce účetnictví

- zpracování vnitropodnikových směrnic
- Cash flow

Vedení účetnictví
Pravidelné a průběžné zpracování účetní agendy, průběžné sledování hospodářského výsledku firmy, formální kontrola správnosti dokladů, jejich zpracování do knih, vyhotovení vedlejších účetních dokladů a jejich následné zaúčtování.

Zpracování mzdové a personální agendy
Zpracování mzdové agendy za jednotlivé měsíce a celkově za celý rok za jednotlivé zaměstnance. Zpracování výstupů pro příslušné instituce, příprava podkladů pro platby. Příprava a kontrola dokladů potřebných pro vznik a zánik pracovního poměru zaměstnanců. Mzdy zpracovávám pro velké i malé organizace. Vypracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců na zdravotních pojšťovnách a správě sociálního pojištění.

Zpracování ročních výkazů
Zpracování daňových přiznání pro fyzické i právnické osoby, včetně všech zákonem stanovených příloh a vyúčtování zdravotního a sociálního pojištění pro fyzické osoby.

Ostatní služby
Zpětná rekonstrukce účetnictví, asistence při kontrolách a na jednáních s úřady, pomoc s vlastní přípravou prvotních dokladů
 

Zpět na hlavní stránku Martiny Kohoutové - účetnictví

Poslední změna: 8.2.2006