Sapomat
Lubomír URSTA
Návštěvník č.


Když postavíte před nezkušeného řešitele vícetahový samomat, začne nejprve nevěřícně pátrat, jak by asi mohl černý dát mat, i kdyby měl v úmyslu spolupracovat. Takže vlastně řeší takový svůj malý pomocný mat.  To se stalo i mně při řešení samomatu čtvrtým tahem v Bratislavě 2002, a tak vznikla celá idea sapomatu.

Sapomat je samomat a pomocný mat v jedné úloze. Pozice v obou úlohách je stejná, pouze se změní barva všech kamenů. Takže mat dostává v obou případech stejný král, jenom pěšci jdou opačně.

Zcela odlišná konstrukce samomatu a pomocného matu velmi komplikuje možnosti, jak přidat do sapomatu obsah.

Přesto se to v několika případech podařilo: jde o téma formální, kdy se v řešení samomatu i pomocného matu objeví stejné pořadí kamenů provádějících tahy (určitým pendantem je téma Balbo, v němž jde o korespondenci hodnot tahajících kamenů obou stran). Autor pro něj na základě místa, kde vzniklo, navrhuje označení ohradské téma. Má-li pomocný mat více řešení, musejí splňovat uvedenou podmínku všechna. Pokud dojde v průběhu řešení k proměně pěšce v libovolnou figuru, jsou případné následné tahy této figury považovány (pro účely navrženého tématu) za tahy původního pěšce. V případě, že obě pozice mají řešení v odlišném počtu tahů, musí se táhnoucí kameny shodovat v počtu tahů, který je oběma částem společný.

Nejlépe situaci objasní následující příklady, které obsahují v pomocné i samomatové části stejný počet tahů: jde o dva sapomaty druhým tahem. V diagramech se řeší pomocné maty, před řešením samomatů je nutno změnit barvu všech kamenů. Z  řešení je vidět, že všechny půltahy řešení obou pozic jsou prováděny stejnými kameny.
 
 
 

Lubomír URSTA Lubomír URSTA
originál originál
S-P2# (7+11)
C+
S-P2# (5+15)
C+

 
P2#: 1.Vf8 gxf8S 2.Df5 cxb4# P2#: 1.Dd1 Kxf4 2.Da1 Kf5#
S2#: 1.Vf1 g6 2.De2 c2# S2#: 1.Dd3 Kxf4 2.Df3 Kxf3#

Jedná se spíše o zajímavost a trochu i o recesi, ale stále je to víceméně ortodoxní úloha a skladatel nemusí měnit způsob myšlení. Proto tímto vypisuji skladatelskou soutěž na uvedené téma v sapomatu. Žádné další podmínky pro úlohy nejsou, exofigury i exopodmínky jsou povoleny, část pomocného matu a samomatu nemusí mít stejný počet tahů. Hlavním rozhodčím je Michal Dragoun, kterému velmi děkuji za veškerou dosavadní i budoucí pomoc a podporu včetně revize a překladu tohoto článku. Vítězům soutěže určitě udělají radost drobné ceny. Úlohy zasílejte na adresu Lubomír Ursta, Drimlova 2513, 155 00, Praha 5  nebo e-mailem na adresu lubos.ursta@oracle.com, informace o soutěži můžete najít na http://www.ursta.com/chess/problems/sapomat/intro.htm nebo jednoduše www.ursta.com. Uzávěrka soutěže je 30. 11. 2003

Výsledek soutěžePřidat vzkaz nebo úlohu
Zpět na domovskou stránku Lubomíra URSTY


Poslední změna: 5.12.2002